ارتباط با روابط عمومی مرکز

طلاب محترم می توانند جهت ارتباط مستقیم با واحد روابط عمومی و بین الملل مرکز با شماره های داخلی 507 و 589 تماس حاصل نمایند. ضمنا پیش شماره مرکز نیز 32133 می باشد.