معاونت امداد و سلامت

معاونت امداد و سلامت یکی از معاونت های مرکز امور طلاب و خانواده ها می باشد که در راستای تأمین سلامت، امنیت و آرامش روحی و روانی طلاب و خانواده های المصطفی فعالیت می نماید.

این معاونت این وظیفه را در قالب سه اداره انجام می دهد که این ادارت عبارتند از: اداره امداد و امنیت ؛ اداره امور حقوقی طلاب ؛ اداره پیشگیری و مشاوره روان شناختی (مرکز مشاوره بلاغ)

 

معاون امداد و سلامت مرکز امور طلاب و خانواده ها در حال حاضر جناب مستطاب آقای دکتر اسماعیل ذاکری می باشند.