اداره توسعه و فناوری

این اداره در امور برنامه ای در زمینه برنامه و بودجه شامل پیشنهاد بودجه، توزیع بودجه، تنظیم ضوابط و مقررات و ... و در جهت ایجاد بستر لازم از حیث فناوری اطلاعات اعم از نرم افزار، سخت افزار و شبکه و جهت فعالیت سایر معاونت­ ها و ادارات مرکز امور طلاب فعالیت می­ نماید. تا مرکز امور طلاب و خانواده ها بتواند در سطح قابل قبولی از حیث کیفیت نسبت به ارائه خدمات و تسهیلات و پاسخگویی به طلاب و خانواده ­های آنان ایفای نقش نماید.

 شایان ذکر است اداره توسعه و فناوری مرکز امور طلاب و خانواده­ ها سال 1389 در مرکز امور طلاب وخانوادها تأسیس شده است. و رئوس فعالیت های این اداره به شرح ذیل می باشد:

1.      برنامه و بودجه

§        تنظیم و تدوین برنامه میان مدت اول و دوم حوزه امور طلاب و خانواده ­ها؛

§        تنظیم و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه امور طلاب و خانواده ­ها؛

§        عملیاتی سازی و توزیع بودجه حوزه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه؛

§        پاسخگویی به درخواست­های بودجه ­ای واحدهای درون و برون مرکزی در حوزه رفاه و خانواده؛

§        پیشنهاد ساختار و سازمان نفرات مرکز امور طلاب و خانواده ­ها؛

§        مشارکت در تهیه و تدوین طرح­ ها و ضوابط و مقررات حوزه تخصصی رفاه و امور خانواده؛

§        ایفای نقش مؤثر و ارائه مشاوره در سایر امورات جاری مرکز؛

2. فناوری اطلاعات:

                الف: مدیریت، توسعه و پشیبانی نرم افزار

o       توسعه و پشتیبانی سامانه تسهیلات رفاهی طلاب المصطفی؛

o       مدیریت سامانه تسهیلات رفاهی طلاب المصطفی؛

o       مدیریت سامانه صدور کارت؛

o       صدور کارت شناسایی طلاب، کارکنان و اساتید المصطفی؛

o       پاسخگویی به درخواست­ های آماری و اطلاعاتی واحدهای درون مرکز؛

                ب: شبکه

Ø     ارائه خدمات پشتیبانی به صورت تمام وقت در ساعات اداری؛

Ø     تهیه و راه ­اندازی سرورهای مورد نیاز مرکز؛

Ø     راه­ اندازی سیستم مانیتورینگ جهت پشتیبانی 24 ساعته؛

Ø     دسترسی و اختصاص منابع اشتراکی برای هر یک از معاونت­ های مرکز؛

Ø     بهبود کیفیت مدیریت سرورها و ارتقاءچشم­گیر پایداری شبکه مرکز؛

Ø     یکپارچه سازی تنظیمات تجهیزات سخت افزاری؛

Ø     پشتیبانی فنی از سیستم ­های موجود مرکز؛

                ج:سخت افزار

*    تأمین و تجهیز سخت ­افزاری امور اداری مربوط به کارگزاران مرکزامور طلاب و خانواده ­ها؛

*    تأمین و تجهیز سخت­ افزاری امور اداری آموزشگاه­ ها و مدارس عصری فرزندان؛

*    تأمین  و تجهیز سخت ­افزاری کلاس­ های آموزشی و کارگاه ­های آموزشگاه و مدارس؛

*    تأمین  و تجهیز سخت­ افزاری واحدهای جدیدالتأسیس مرکز؛

*    نظارت و ارتقاء و در مواردی نو سازی سخت افزارهای نیاز به جایگزین؛

رئیس اداره توسعه و فناوری مرکز امور طلاب و خانواده ها در حال حاضر جناب آقای ابراهیم جعفری می باشند.