اداره روابط عمومی و امور بین الملل

روابط عمومي بهترين نمايانگر اوضاع داخلي سازمان از يک سو و از سوي ديگر منعکس‌کننده چگونگي مسائلي است که در سازمان مي‌گذرد. سلامت يک دستگاه به اتصال اجزاي آن و هم‌نوايي و هم‌سازي آنها ارتباط دارد. روابط عمومي‌ها مي‌توانند فعاليت سازمان­ ها را ارزيابي و منعکس کنند و مشخص‌کننده روش‌ها و نقص‌هاي دستگاه مربوط خود باشند.

ارائه چهره واقعی و شفاف سازمان به مخاطبان، از وظایف مهم روابط عمومی است. روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش ­های حساب ‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می‌دهد.

اهم وظایف روابط عمومی و امور بین­ الملل عبارتنداز:

1.      مدیریت سایت اطلاع ­رسانی مرکز امور طلاب و خانواده­ ها و انعکاس اخبار و گزارش­ های مربوط به فعالیت­ ها و برنامه­ های مرکز در سایت؛

2.      مدیریت سامانه اطلاع ­رسانی دیجیتال و اطلاع ­رسانی به مخاطبان؛

3.      پوشش خبری ( اعم از فیلم برداری و عکس بردار) برنامه ­های برگزار شده توسط بخش ­های مرکز؛

4.      فضاسازی در مناسبت­ های ملی - مذهبی و مدیریت تبلیغات مرکز؛

5.      معرفی مرکز در قالب­ های مختلف مانند تدوین شناسه، بروشور، ساخت کلیپ و ...؛

6.      برگزاری نمایشگاه­ های دائمی و موقت در زمینه معرفی فعالیت ­های مرکز؛

مسئول اداره روابط عمومی و امور بین الملل مرکز امور طلاب و خانواده ها جناب مستطاب آقای حسین ابراهیمی می باشند.