راهنماي خدمات رفاهی طلاب

 

اداره امور رفاهی :

مديريت امو رفاهي يكي از مهم‌ترين مديريتهاي معاونت امور طلاب مركز امور طلاب و خانواده‌ها مي‌باشد. كه ضمن ارتباط مستقيم با طلاب و فضلاي محترم با هدف ايجاد آرامش رواني و مناسب براي ادامه تحصيل و فراگيري علوم و معارف اسلامي با ارائه تسهيلات و خدمات رفاهي و معيشتي در سه محور ذيل‌الذكر انجام وظيفه مي‌نمايد.
 

 

الف: واحد تسهيلات : 

در اين واحد پس از مراجعه طلاب محترم به مديريتهاي رفاهي مدارس مربوطه و طي مراحل مورد نياز و ارسال اطلاعات توسط رفاهي مدارس به معاونت امور طلاب ، كارشناس واحد تسهيلات پس از بررسي و كارشناسي لازم در مورد اطلاعات وثبت اطلاعات در شبكه رفاهي امور طلاب ، نسبت به پرداخت خدمات طلاب و فضلاي محترم در محورهاي ذيل اقدام مي‌نمايد:

 

1-هزينه مسكن:

به كليه طلاب متأهل شاغل به تحصيل كه از منازل استيجاري استفاده مي‌كنند به صورت ماهانه پرداخت مي‌گردد. و نيز طلاب مجرديكه مدارس آنها قادر به تأمين خوابگاه نباشد تا سقف 50% نرخ هزينه مسكن تا زمان تأمين خوابگاه پرداخت مي‌گردد.

2-مساعده ماهانه:

مبلعي معين كه به صورت ماهانه به كليه خواهران طلبه خوابگاهي و نيز طلاب محترم دوره تمهيديه و نيز به عنوان مابة‌التفاوت شهريه برخي از طلاب محترم حسب ضوباط و دستورالعملهاي موجود در بخش رفاهي پرداخت مي‌گردد%

3- هديه ولادت فرزند :‌

هديه ولادت ، مبلغ معيني است كه پس از وصول اطلاعات مورد نياز به كليه طلاب محترميكه در سال جاري صاحب اولاد شده باشند پرداخت مي‌گردد.

4- مساعده بلاعوض :‌ 

در اين بخش پس از اعلام نياز و درخواست طلبه ، حسب دستور مسئولين ذيربط نسبت به طي مراحل اجرايي و پرداخت مبلغ ابلاغ شده همكاري لازم معمول مي‌گردد. 

- لازم به ذكر است كليه خدمات قابل پرداخت به طلاب محترم از طريق واحد تسهيلات (به جز بند 5)‌به شماره حساب عابر بانك تجارت آنان واريز می گردد.

 

ب: واحد كميسيون خدمات ويژه

اين واحد با هدف تأمين مايحتاج ضروري و مشكلات خاص غير مترقبه طلاب بنا نهاده شده است و از جايگاه بسيار بالايي در راستاي تأمين سياستهاي كلي مركز امور طلاب و خانواده‌ها برخوردار است. اين كميسيون پس از جمع‌آوري فرمهاي درخواست و اطلاعات مورد نياز و انجام تحقيقات لازم توسط كارشناس محترم طي ليستی كه در اختيار اعضاء محترم كميسيون ويژه جهت بحث و بررسي قرار مي‌گيرد ، هر هفته تشكيل مي‌گردد و نسبت به حل مشكل و نيازمنديهاي طلاب محترم درمواردي از قبيل :‌

تأمين وديعه مسكن ، لوازم ضروري منزل ، مساعدتهاي ويژه و بلاعوض ، حمايت از مبلغين و پژوهشگران و فعالان فرهنگي ،دیه، سرقت،فوت و... اقدام مي‌نمايند.

 

ج:‌ واحد مسافرت:‌

يكي از حساسترين و فعالترين واحدهايي كه از بدو پذيرش و ورود تا پايان دوره تحصيلي و خروج از كشور به طلاب محترم ارائه خدمات مي‌نمايد واحد مسافرت است كه طبق ضوابط و دستور‌العملهاي موجود در محورهاي ذيل اقدام مي‌نمايد:

1-      پرداخت هزينه گذرنامه (اعم از ريالي و ارزي)

2-      پرداخت بليط ورود همسر و فرزندان (اعم از ريالي و ارزي)

3-      هزينه بليط طلاب پذيرش جديد(اعم از ريالي و ارزي)

4-      پرداخت هزينه سفر بليط رفت و برگشت حين تحصيل به طلاب

5-      هزينه سفر و بليط رفت (نهايي) طلاب فارغ‌التحصيل

6-      مكاتبه با دفاتر هواپيمايي جهت تخفيف بليط ويژه دانشجويان.

7-      و...

در پايان لازم به ذكر است با توجه به خدمات تسهيلات رفاهي كه اشاره شد بيشترين سهم هزينه‌ها از مجموع بودجه در اختياز مركز امور طلاب و خانواده‌ها به مديريت رفاهي اختصاص دارد.