امور اداری - مالی

* اداره امور اداری ـ مالی  *

اداره امور اداری مالی، زیر مجموعه معاونت اداری مالی مرکز امور طلاب و خانواده ها می باشد.

 وظیفه و ماموریت این اداره؛ تأمین اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و فعالیت های کلیه معاونتهای این مرکز و طلاب می باشد.

 اهم فعالیت های این اداره به شرح ذیل می باشد:

امور بودجه:ثبت و جابجایی تخصیص ها و تفکیک ردیف ها  - پی گیری تامین اعتبارات - نظارت و کنترل هزینه کرد ردیف ها.

امور تنخواه:پیگیری تنخواه ارزی و ریالی از ستاد - صدور چک در وجه رابطین مالی و کارپردازها دریافت فاکتورها از رابطین مالی و کارپردازها  و بررسی و حسابرسی اولیه و کسر از حساب تنخواه گردان ها-پرداخت وجه فاکتورهای ارسالی به واحد مالی، بصورت واریز  به حساب  و یا صدور چک.

پرداخت ها:

  •  تسهیلات رفاهی طلاب به صورت ماهانه شامل هزینه مسکن - مساعده ماهانه و یارانه (دوماه یکبار) بعد از انجام مکاتبات و درخواست اعتبار از سوی ستاد تامین و توسط این اداره به صورت واریز به حساب طلاب، پرداخت می گردد.
  • تسهیلات سفرو بلیط و هزینه های گذرنامه طلاب، به صورت ارزی(پرداخت نقدی) و ریالی(واریز به حساب) در این اداره انجام می شود.
  • پرداخت های ریالی طلاب بصورت واریز به حساب و اینترنتی انجام می شود. که این کار باعث عدم تردد و اتلاف وقت طلاب می گردد.
  • حق الزحمه نیروهای پروژه ای، و ارائه کنندگان خدمات کوتاه مدت از طریق این اداره پرداخت می گردد.

امور بانکی؛

با توجه به انجام بسیاری از امورات مالی بصورت اینترنتی در این مرکز، امور واریز به حساب دیگر بانکها، جابجایی و برداشت از حساب ها، استعلامات، سپردن چک و غیره بصورت حضور در بانک انجام می گردد.

قراردادها:تنظیم قرارداد کلیه نیروهای ساعتی، پروژه ای و اجاره  - بررسی گزارش عملکرد نیروها -  ارائه گزارش وضعیت قراردادها   

قراردادهای این مرکز به دو گروه ساعتی و پروژه ای تقسیم می شود، که گروه نیروهای ساعتی توسط اداره پیمان ستاد انجام می شود و گروه نیروهای پروژه ای، توسط این اداره انجام می گردد.

مزایده و مناقصه:تنظیم فرم­های مزایده و مناقصه -  تنظیم اسناد مربوطه در واحد مالی انجام می پذیرد.

اخذ درآمد : درآمدهای حاصل از: مدارس عصری- مهدکودک - آموزشگاه- کلینیک مشاوره  و اجاره مغازه ها به حسابهای این مرکز واریز می گردد. واریزی ها، پس از انتقال به تنخواه، به واحدمالی ستاد اعلام و به سرفصل های درخواستی و مربوطه منتقل می گردد.

دبیرخانه: ثبت درخواست های طلاب - ارسال نامه ها به مراکز بیرونی - اسکن مدارک طلاب   -ثبت نامه در سامانه رفاهی طلاب

تسویه حساب مالی با المصطفی(ص):تهیه ترازنامه مالی- بستن حساب هزینه ها در پایان هر سال- انتقال مانده حساب ها به سال بعد و تسویه مالی با امور مالی ستاد از کارهای مهم و پر استرس واحد مالی می باشد.   

معرفی وام به همکاران این مرکز (درصورت امکان) وتوزیع بن های فروشگاه کوثر ، جهت معیشت طلاب  از ماموریت های این واحد می باشد.

توضیح اینکه: کلیه درآمدها، دریافتها و پرداخت هاو هزینه های این اداره ،طبق ضوابط مالی المصطفی(ص) بررسی و کنترل  و حسابرسی نهایی میگردد.

 

رئیس اداره اداری مالی معاونت اداری  مالی مرکز، در حال حاضر جناب مستطاب آقای علی مهدی می باشند.