پشتیبانی و امور عمومی

* اداره پشتیبانی و امور عمومی *

اداره پشتیبانی به عنوان یکی از ادارات معاونت اداری مالی مرکز امور طلاب و خانواده ها انجام وظیفه می نماید. همانطور که از نام این اداره مشخص است این اداره وظیفه دارد تمامی خریدها، تعمیرات مورد نیاز، امور نقلیه، نقاشی ساختمان ها و ... را در ساختمان مرکز امور طلاب و واحدهای تابعه مرکز امور طلاب و خانواده ها انجام دهد تا این مرکز بتواند مأموریت های خود را به خوبی به انجام برساند. رئوس فعالیت های اداره پشتیبانی عبارتند از:

  1. خرید اقلام مصرفی، سرمایه ای، تأسیساتی و ساختمانی؛
  2. ارسال مراسلات؛
  3. انجام تعمیرات ساختمانی تخریب و باز سازی واحد های اداری و مسکونی؛
  4. انجام امور نقلیه مدارس آموزشگاهها و اردوها؛
  5. توزیع نذورات و هدایا؛
  6. نقاشی ساختمان های اداری و مسکونی؛
  7. خرید گل و گیاه و احیای فضای سبز؛

رئیس اداره پشتیبانی و امور عمومی  معاونت اداری  مالی مرکز، در حال حاضر جناب مستطاب آقای علیرضا خسروی می باشند.