معاونت امداد و سلامت

معاونت امداد و سلامت یکی از معاونت های مرکز امور طلاب و خانواده ها می باشد که در راستای تأمین سلامت، امنیت و آرامش روحی و روانی طلاب و خانواده های المصطفی فعالیت می نماید.

این معاونت این وظیفه را در قالب دو اداره انجام می دهد که این ادارت عبارتند از: اداره امداد و سلامت؛ کلینیک تخصصی بلاغ؛

معاون امداد و سلامت مرکز امور طلاب و خانواده ها در حال حاضر جناب مستطاب آقای روح الله آقائی زاده می باشند.