معاونت امور خانواده

معاونت امور خانواده یکی از معاونت های مرکز امور طلاب و خانواده ها می باشد که در راستای مباحث آموزشی، فرهنگی و تربیتی خانواده های طلاب المصطفی انجام وظیفه می نماید.

معاونت امور خانواده این وظیفه را قالب سه اداره انجام می دهد که این ادارات عبارتند از: اداره آموزش؛ اداره قرآن و حدیث؛ اداره فرهنگی تربیتی

معاون امور خانواده مرکز امور طلاب و خانواده ها در حال حاضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی شمسی پور می باشند.