معاونت امور طلاب

معاونت امور طلاب یک از معاونت های مرکز امور طلاب و خانواده ها می باشد که در سال 1387 با تلفیقی که از مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس خارج کشور صورت گرفت در ساختار جدید جای گرفت. در سال 1380 معاونتی به نام معاونت امور طلاب و پذیرش بود که در آن زمان با توجه به تغییر ساختاری که بوجود آمد پذیرش جدا شد و به معاونت آموزش منتقل شد و معاونت امور طلاب و پذیرش تبدیل به اداره کل امور طلاب شد و به معاونت اداری مالی منتقل شد. در واقع از سال 81 الی87، اداره کل امورطلاب در معاونت اداری مالی قرار داشت. 

بعد از تلفیق و بررسی هایی که صورت گرفت بنا شد مرکزی تأسیس شود که متکفل امور ستادی و صفی خدمات و تسهیلات طلاب باشد و متعاقب آن، مرکز امورطلاب و خانواده ها شکل گرفت. در معاونت امور طلاب که در مرکز امور طلاب و خانواده ها قرار دارد 4 اداره وجود دارد که عبارتند از: اداره رفاهی؛ اداره امور گذرنامه و روادید؛ اداره امور اداری و اداره دانش آموختگان و تسهیلات اقامتی

معاون امور طلاب مرکز امور طلاب و خانواده ها در حال حاضر جناب مستطاب آقای  حمید رضا عطائی می باشند.