اداره اسکان

 خدماتی که این اداره ارائه می نماید :
1-  تنظیم اطلاعیه و آیین نامه‌های مرتبط
2-  ارتباط مستمر با مدارس در خصوص مباحث  اسکان و ساکنین
3-  معرفی واحدهای مسکونی به مدارس، طبق سهمیه مصوب واسکان دادن طلاب معرفی شده از مدارس در واحدهای تعیین شده
4-  تشکیل پرونده اسکان برای طلاب  ساکن در مجتمع‌ها
5-  پیگیری امور رفاهی، خدماتی و فرهنگی مجتمع‌ها و ساکنین
6- برگزاری جلسات کمیته سیاست گذاری مجتمع‌ها، پیگیری واجرای مصوبات آن
7- ارتباط با ساکنین و حل و فصل مسائل و مشکلات آنها
8- اخطار آیین نامه‌ای به طلاب، در صورت عدم رعایت قوانین، طبق ضوابط
9- پیگیری در خصوص تکمیل و تحویل واحدهای جدید الاحداث
 
ممالی و پشتیبانی
 

خدماتی که این اداره ارائه می نماید :

پیگیری امور مربوط به تنخواه گردانی امور طلاب  و خانواده‌ها
صدور چک جهت خرید مستقیم، قرارداد‌ها، مساعده‌های طلاب در وجه طلاب  و تنخواه گردان‌ها
اخذ صورتحساب  از بانک‌های  مربوطه و کنترل حساب‌ها
ثبت کلیه دریافتی‌ها  و بودجه از جامعه در محیط برنامه سند بودجه و سند حسابداری
اخذ فاکتور‌های معاونت‌های مرکز امور طلاب و خانواده‌ها، کنترل و بررسی نهایی برابر با مقررات حسابداری جامعه  و ارسال به ستاد جامعه‌المصطفی (ص)
اخذ تراز مالی 3 ماهه در4 نوبت و کنترل حساب‌ها با حسابداری و بودجه  جامعه‌المصطفی (ص)
پیگیری قرارداد‌ها و اخذ گزارش عملکرد طرف‌های قرارداد و واریز حقوق  آنها  و واریز مالیات آنها
کدگذاری اموال خریداری شده و نصب برچسب جمعداری آنها
خرید کلیه اموال و درخواست‌ها مورد نیاز مجموعه (سرمایه‌ای و مصرفی)
پیگیری کلیه امور تعمیراتی و تاسیساتی
کنترل، نظارت و هماهنگی سرویس‌های ایاب و ذهاب  مجموعه و مدارس و آموزشگاه‌های تابعه