معرفی اجمالی فعالیت‌های اداره امداد و سلامت  جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه
 
با توجه به جایگاه و اهمیت سلامت جسمی و روانی طلاب و خانواده و نظر به اینکه طلاب پذیرش شده از مناطق مختلف جهان با تنوع جغرافیایی و زیست‌محیطی، نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی ویژه‌ای دارند؛ به همین جهت معاونت امداد و سلامت در دو حیطه بهداشت و درمان خدمات زیر را رائه می‌دهد:
 
1. خدمات بهداشتی: کلیه خدمات مربوط به پیشگیری از بروز بیماری‌های جسمی و روانی شامل؛
 • انجام آزمایشات
 • واکسیناسیون
 • معاینات بهداشتی و غربال‌گری بیماری‌ها
 • پیشگیری و تنظیم خانواده
 • تایید سلامت جسمانی (کارت سلامت)
 • بهداشت محیط و تغذیه
 
2. خدمات درمانی:‌ شامل کلیه خدماتی که به منظور بهبود و درمان بیماری‌های جسمی و روانی ارائه می‌گردد؛
 • راهنمایی و ارجاع بیماران به مراکز بهداشتی درمانی
 • اعزام بیماران اورژانسی و ناتوان به مراکز درمانی مجهز
 • پیگیری کلیه مراحل درمان بیماران اورژانسی و ناتوان
 • پیگیری درمان بیماران خاص
 • معاینه و درمان طلاب و خانواده‌ها در مجتمع‌های مسکونی
 
پوشش کمک‌ هزینه‌های درمانی
 • هزینه‌های درمانی مازاد بر بیمه تکمیلی و کمیسیون پزشکی مرکز خدمات
 • تهیه تجهیزات پزشکی خارج از تعهد بیمه درمان تکمیلی و مازاد کمیسیون پزشکی مرکز خدمات
 • هزینه‌های ایاب و ذهاب بیماران در داخل و خارج از استان
 • کمک هزینه نگهداری افراد معلول ذهنی، جسمی و تهیه لوازم مورد نیاز آنان
 • کمک هزینه تغذیه به صورت نقدی و غیرنقدی به بیمار و خانواده آنان