فرم ثبت نام جشنواره قرآنی و حدیثی
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر : *
کد کامپیوتری سرپرست : *
ملیت : **
تاریخ تولد : *
آدرس محل سکونت
نسبت با طلبه : فرزند پسر فرزند دختر همسر
مقاطع تحصیلی : بی سواد ابتدائی متوسطه 1 متوسطه 2 دانشجو
تلفن : *
موبایل : *
نام مرکز :
انتخاب رشته های کلاسی تابستانه

انتخاب رشته کلاسی تابستانه: حفظ صوت و لحن (قرائت تقلیدی و اذان) روخوانی روانخوانی حفظ نهج البلاغه تفسیر و مفاهیم