اداره فرهنگی تربیتی معاونت امور خانواده

 

در راستای تحقق اهداف عالیه فرهنگی تربیتی جامعه‌المصطفی (ص)‌ العالمیه،‌ در حوزه خانواده ها ، به ایفای نقش پرداخته و طرح‌ها و برنامه‌های زیادی را جهت رشد فرهنگی، معنوی وعاطفی همسران و فرزندان اجرا می‌نماید. برگزاری مسابقات و جام­های مختلف فرهنگی ورزشی ، برگزاری المپیادهای فرهنگی ورزشی؛ برگزاری فعالیتهای ورزشی(کلاسها ، سانسها و کارگاههای ورزشی) برگزاری جشنواره های ورزشی ، تامین لوازم و امکانات ورزشی برای دو سالن مجتمع شهید بهشتی 2 و مجتمع شهید صدوقی ره ، تامین اساتید برای مراکز آموزشی تربیتی و مجتمعهای مسکونی مرکز امور طلاب ، تامین مایحتایج مصرفی برای مراکز ، تهیه آیین نامه های داخلی و دستورالعملهای لازم ،  از جمله فعالیت‌های این اداره در بخش ورزشی خانواده ها می‌باشد. برگزاری ده ها مسابقه ، برگزاری صدها ساعت کلاسهای آموزشی ، برگزاری جامهای متعدد فرهنگی ورزشی ،‌ احراز دهها مقام در مسابقات داخلی المصطفی و سایر مسابقات استانی وکشوری و پرورش دهها نفر ورزشکار در رشته های مختلف و رشد کمی و کیفی امور ورزشی در میان خانواده ها از ثمرات این فعالیتهاست.