اماکن ورزشی مرکز امور طلاب وخانواده ها

 

 

سالن ورزشی چند منظوره مجتمع شهید بهشتی 2

 

نوع فعالیت:

رشته های توپی-تیراندازی-رزمی و...

 

مسئول سالن:

آقای موحدی - خانم زند

 

شماره تماس مسئول:

 

 

شماره تماس سالن:

36629721

 

آدرس:

بلوارشهیدبهشتی، کوچه شماره4،سه راه سمت راست، مجتمع شهیدبهشتی2


 

سالن ورزشی مجتمع شهیدبهشتی3

 

نوع فعالیت:

بدنسازی وآمادگی جسمانی

 

مسئول سالن:

آقای موحدی - خانم زند

 

شماره تماس مسئول:

 

 

شماره تماس سالن:

36621857

 

آدرس:

بلوارشهیدبهشتی، کوچه شماره4،انتهای کوچه سمت چپ، مجتمع شهیدبهشتی3


 

اتاق ورزش مجتمع صدوقی

 

نوع فعالیت:

بدنسازی، رزمی،پینگ پنگ و....

 

مسئول سالن:

**

 

شماره تماس مسئول:

 

 

شماره تماس سالن:

32921742

 

آدرس:

زنبیل آباد،20متری فجر،نبش چهار راه اول، جنب مسجدالمهدی