تابستان 96 همراه با قرآن وحدیث ویژه فرزندان وخانواده طلاب المصطفی

تابستان 96 همراه با قرآن وحدیث ویژه فرزندان وخانواده طلاب المصطفی

تابستان 96 همراه با قرآن وحدیث ویژه فرزندان وخانواده طلاب المصطفی

تابستان 96 همراه با قرآن وحدیث ویژه فرزندان وخانواده طلاب المصطفی

٠٩:١٦ - سه شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٦

٠٩:١٦ - سه شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٦

ادامه مطلب

گزارش چهارمین گردهمایی مزدوجین المصطفی - 1395

چهارمین گردهمایی مزدوجین المصطفی با حضور 120 نفر از طلاب جامعه المصطفی و همسرانشان در ستاد تشکیل خانواده برگزار گردید.

چهارمین گردهمایی مزدوجین المصطفی با حضور 120 نفر از طلاب جامعه المصطفی و همسرانشان در ستاد تشکیل خانواده برگزار گردید.

چهارمین گردهمایی مزدوجین المصطفی با حضور 120 نفر از طلاب جامعه المصطفی و همسرانشان در ستاد تشکیل خانواده برگزار گردید.

١٤:٢٨ - چهارشنبه ١٠ خرداد ١٣٩٦

١٤:٢٨ - چهارشنبه ١٠ خرداد ١٣٩٦

ادامه مطلب

ثبت نام طرح تابستانی 96 ویزه فرزندان طلاب

واحد آموزش مرکز امورطلاب وخانوادهای جامعه المصفی برگزارمیکند

واحد آموزش مرکز امورطلاب وخانوادهای جامعه المصفی برگزارمیکند

واحد آموزش مرکز امورطلاب وخانوادهای جامعه المصفی برگزارمیکند

١٣:٣٥ - چهارشنبه ١٠ خرداد ١٣٩٦

١٣:٣٥ - چهارشنبه ١٠ خرداد ١٣٩٦

ادامه مطلب

برگزاری اردوی راهیان نور خانواده های طلاب

٢٢:٠٨ - شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٥

٢٢:٠٨ - شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٥

ادامه مطلب

فعالان پِژوهشی، تبلیغی، تدریسی، معمّرین

فعالان پِژوهشی، تبلیغی، تدریسی، معمّرین

فعالان پِژوهشی، تبلیغی، تدریسی، معمّرین

فعالان پِژوهشی، تبلیغی، تدریسی، معمّرین

٢٢:٠٣ - شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٥

٢٢:٠٣ - شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٥

ادامه مطلب

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>