شروع ثبت نام کلاس های آموزشی تفریحی رشته های مختلف ورزشی

ثبت نام کلاس های آموزشی تفریحی رشته های مختلف ورزشی

ثبت نام کلاس های آموزشی تفریحی رشته های مختلف ورزشی

ثبت نام کلاس های آموزشی تفریحی رشته های مختلف ورزشی

١٥:١٢ - يکشنبه ٤ تير ١٣٩٦

١٥:١٢ - يکشنبه ٤ تير ١٣٩٦

ادامه مطلب

شروع ثبت نام کلاس های آموزشی تفریحی رشته های مختلف ورزشی

اداره فرهنگی مرکز امور طلاب و خانواده ها در نظر دارد کلاس های آموزشی تفریحی رشته های مختلف ورزشی را ویژه خانواده های طلاب برگزار نماید.

اداره فرهنگی مرکز امور طلاب و خانواده ها در نظر دارد کلاس های آموزشی تفریحی رشته های مختلف ورزشی را ویژه خانواده های طلاب برگزار نماید.

اداره فرهنگی مرکز امور طلاب و خانواده ها در نظر دارد کلاس های آموزشی تفریحی رشته های مختلف ورزشی را ویژه خانواده های طلاب برگزار نماید.

١٤:٥٧ - يکشنبه ٤ تير ١٣٩٦

١٤:٥٧ - يکشنبه ٤ تير ١٣٩٦

ادامه مطلب

تابستان 96 همراه با قران و حدیث

تابستان 96 همراه با قرآن و حدیث - ویژه فرزندان و خانواده های طلاب المصطفی (ص)

تابستان 96 همراه با قرآن و حدیث - ویژه فرزندان و خانواده های طلاب المصطفی (ص)

تابستان 96 همراه با قرآن و حدیث - ویژه فرزندان و خانواده های طلاب المصطفی (ص)

١٤:١٣ - سه شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٦

١٤:١٣ - سه شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٦

ادامه مطلب

ثبت نام طرح تابستانی 96 ویزه فرزندان طلاب

ثبت نام طرح تابستانی 96 ویزه فرزندان طلاب

ثبت نام طرح تابستانی 96 ویزه فرزندان طلاب

ثبت نام طرح تابستانی 96 ویزه فرزندان طلاب

١٣:٣٦ - سه شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٦

١٣:٣٦ - سه شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٦

ادامه مطلب

ضربت خوردن حضرت علی(ع) در مسجد كوفه

عبدالرحمن بن ملجم مرادی، از گروه خوارج و از آن سه نفری بود كه در مكه معظمه با هم پیمان بسته و هم سوگند شدند، كه سه شخصیت مؤثر در جامعه اسلامی

عبدالرحمن بن ملجم مرادی، از گروه خوارج و از آن سه نفری بود كه در مكه معظمه با هم پیمان بسته و هم سوگند شدند، كه سه شخصیت مؤثر در جامعه اسلامی

عبدالرحمن بن ملجم مرادی، از گروه خوارج و از آن سه نفری بود كه در مكه معظمه با هم پیمان بسته و هم سوگند شدند، كه سه شخصیت مؤثر در جامعه اسلامی

١٣:١٧ - سه شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٦

١٣:١٧ - سه شنبه ٢٣ خرداد ١٣٩٦

ادامه مطلب

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>