آغاز ثبت نام هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی خانواده های طلاب المصطفی

آغاز ثبت نام هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی خانواده های طلاب المصطفی

آغاز ثبت نام هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی خانواده های طلاب المصطفی

آغاز ثبت نام هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی خانواده های طلاب المصطفی

١٠:٥٠ - پنج شنبه ٢٨ دی ١٣٩٦

١٠:٥٠ - پنج شنبه ٢٨ دی ١٣٩٦

ادامه مطلب

ثبت نام ششمین جشنواره تبلیغی، فرهنگی و هنری کوثر

ثبت نام ششمین جشنواره تبلیغی، فرهنگی و هنری کوثر

ثبت نام ششمین جشنواره تبلیغی، فرهنگی و هنری کوثر

ثبت نام ششمین جشنواره تبلیغی، فرهنگی و هنری کوثر

٠٨:٠٧ - دوشنبه ١١ دی ١٣٩٦

٠٨:٠٧ - دوشنبه ١١ دی ١٣٩٦

ادامه مطلب

گزارش ورزشی مسابقات ورزشی فرزندان طلاب

گزارش ورزشی مسابقات ورزشی فرزندان طلاب

گزارش ورزشی مسابقات ورزشی فرزندان طلاب

گزارش ورزشی مسابقات ورزشی فرزندان طلاب

١٣:٥٠ - شنبه ٢ دی ١٣٩٦

١٣:٥٠ - شنبه ٢ دی ١٣٩٦

ادامه مطلب

برگزاری دومین جلسه اخلاق در مناسبات اجتماعی

برگزاری دومین جلسه اخلاق در مناسبات اجتماعی در سالن مرکز امور طلاب و خانواده ها

برگزاری دومین جلسه اخلاق در مناسبات اجتماعی در سالن مرکز امور طلاب و خانواده ها

برگزاری دومین جلسه اخلاق در مناسبات اجتماعی در سالن مرکز امور طلاب و خانواده ها

١٣:٥٨ - شنبه ١٨ آذر ١٣٩٦

١٣:٥٨ - شنبه ١٨ آذر ١٣٩٦

ادامه مطلب

برگزاری اولین جلسه اخلاق با موضوع اخلاق در مناسبات اجتماعی در سالن اجتماعات مرکز امور طلاب و خانواده ها

جلسه اخلاق در مناسبات اجتماعی

جلسه اخلاق در مناسبات اجتماعی

جلسه اخلاق در مناسبات اجتماعی

١٣:٣٩ - شنبه ١١ آذر ١٣٩٦

١٣:٣٩ - شنبه ١١ آذر ١٣٩٦

ادامه مطلب

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>