سانس های سالن های ورزشی مجتمع شهید بهشتی 2 و 3

تشریح برنامه سالن چند منظوره، سالن تیراندازی و سالن رزمی مجتمع شهید بهشتی

تاریخ انتشار: سه شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٦ | کد خبر: ٨٨٦٧١ | تعداد بازدید: 131 نفر